ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เป็นการฝึกทักษะในการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์งาน
2.ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องในการทำโครงงานมากยิ่งขึ้น
3.ฝึกกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม
4.ได้ก้าวทันเทคโนโลยีมากขึ้น
5.บุคคลอื่นๆได้นำความรู้จากการจัดทำโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: